Aanvraag bezoek basisonderwijs

  • Het bezoek gaat uit van het basisprogramma BO (6,50 euro per persoon). Hieronder heeft u de mogelijkheid extra onderdelen toe te voegen.
  • Geef hier aan op welk tijdstip de groep wilt aankomen, en wilt vertrekken.
  • Per groep van 8 leerlingen minimaal 1 begeleider
  • Naast het basisprogramma kunnen er onderdelen worden toegevoegd aan het bezoek