Historie van het Muiderslot

Beerstraaten 850 breed

J.A.Beerstraaten, Het Muiderslot in de winter, photo © The National Gallery

Graaf Floris V

De Hollandse graaf Floris V (1254 – 1296) liet rond 1285 een stenen vesting bouwen op een strategische plek aan de monding van de rivier de Vecht, de belangrijkste vaarroute naar het bisdom Utrecht. Tijdens een valkenjacht werd Floris V in 1296 door zijn eigen edelen ontvoerd en op brute wijze vermoord en werd zijn kasteel vernield. Vanaf 1370 werd het oorspronkelijke Muiderslot in ere hersteld en uitgebreid met de woonvleugel aan de kant van de Zuiderzee. In 1576 werd het slot versterkt met aarden wallen en bastions.

Pieter Corneliszoon Hooft

Een andere beroemde bewoner was Pieter Corneliszoon Hooft (1581 – 1647). Hij werd in 1609 benoemd tot drost van Muiden en baljuw van het Gooiland. In die functie woonde hij 38 jaar op het Muiderslot. Hij gaf het kasteel het rijke aanzien van de Hollandse renaissance. P.C. Hooft werd vooral bekend door zijn vele gedichten, sonnetten, brieven en toneelspelen, maar hij richtte zich ook op de staatkunde en geschiedenis. Als Amsterdamse burgemeesterszoon was hij gewend aan veel contacten. In het verre Muiden leefde hij eenzamer dan in Amsterdam. Zo verzuchtte hij in een van zijn brieven: ‘De eene dagh is gelijck den ander’. Het gezelschap dat hij miste, nodigde hij dan ook veelvuldig uit op het Muiderslot. Vele vrienden en gasten brachten vooral ’s zomers een bezoek aan het Muiderslot. Tijdens de 19e-eeuwse romantiek zullen zij de geschiedenis ingaan als de ‘Muiderkring’. Deze denkbeeldige kring van letterkundigen, wetenschappers en kunstenaars werd gevormd door onder andere Maria Tesselschade Visscher, haar zuster Anna Roemer Visscher en de heren Constantijn Huygens, Casper Barlaeus, Gerard Vossius, Joost van den Vondel, Hugo de Groot, Laurens Reael en Dirck Sweelinck.

Rijksmuseum

In 1825 werd het Muiderslot te koop aangeboden voor de sloop…. Gelukkig is dat voorkomen! Het kasteel werd gered en is sinds 1878 een rijksmuseum. Na drie ingrijpende restauraties ademen de ingerichte kamers van het kasteel en de tuinen weer de sfeer van de 17e eeuw.  Het gebouw en de presentatie van de middeleeuwse bijzondere collectie wapens laten het belang zien van het Muiderslot als ridderkasteel van graaf Floris V.

Water als vriend en vijand

De belangrijke rol die het Muiderslot zeven eeuwen lang heeft gespeeld in de waterdefensie en als onderdeel van de waterlinies in de verdediging van Holland wordt zichtbaar gemaakt in het Waterschildpaviljoen.

Meer informatie

Meer weten over de geschiedenis van het Muiderslot? Lees dan dit boek, te koop in elke boekhandel en natuurlijk ook in de museumshop.