Jaarverslag, beleidsplan, ANBI-status & meer…

Extra giftenaftrek culturele instellingen

Stichting Rijksmuseum Muiderslot heeft als Algemeen Nut Beogende Instelling de culturele ANBI-status en is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Dit betekent dat elke schenking aan de stichting geheel ten goede komt aan het museum. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling levert tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000,- van de aan culturele instellingen gedane giften.

Missie en doelstellingen

Uitgebreide informatie over de visie, missie en doelstellingen van Stichting Rijksmuseum Muiderslot vindt u in het Beleidsplan 2017-2020.

Jaarverslag

Een overzicht van het jaar 2018 kunt u hier bekijken en downloaden.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is conform de Museum CAO. De functie als lid van de Raad van Toezicht van het Muiderslot is onbezoldigd.

Raad van Toezicht

Astrid Elburg, voorzitter

Jeanne Dekkers
Peter Hoppenbrouwers
Marlies Martens
Eppo van Nispen tot Sevenaer
Helen Schretlen

Directeur-bestuurder

Annemarie den Dekker

Stichting Rijksmuseum Muiderslot

Herengracht 1
1398 AA  Muiden
Kamer van Koophandel: 41194666
RSIN nummer: 803192411
BTW nummer: NL803192411B01
Bankrekening: NL90 RABO 0343 1353 53